rui-logo

Verklagsreglur

Römpum upp Ísland hefur einsett sér að gera 1500 veitingastaði, verslanir og þjónustu, þar sem aðgengi er ábótavant, aðgengileg hreyfihömluðum fyrir 10. mars 2025. Þetta verður gert í góðri samvinnu við sveitarfélög, húseigendur og íbúa. Með þetta í huga hefur stjórn verkefnisins sett sér eftirfarandi verklagsreglur. Þær eru þó ekki meitlaðar í stein og geta tekið breytingum ef þurfa þykir:

1. Forgangsröðun:

Árið 2021 hófst átakið sem snýst um að setja upp 1500 rampa/upphækkanir á fjórum árum. Sveitarfélög og húseigendur í þeim sveitarfélögum sem fyrst móta einfalt og aðgengilegt regluverk (sé það ekki þegar til staðar) og falast eftir samvinnu við Römpum upp Ísland fara, eðli málsins samkvæmt, í forgang.

Æskilegt er að sveitarfélagið auðveldi starfsfólki/verktökum og hönnuðum framkvæmdina eins og kostur er, geri regluverkið hagstætt, útvegi gjaldfrjálst afnotaleyfi þar sem það þarf, útvegi tengilið vegna hitalagna í stétt (séu þær til staðar), útvegi bílastæði við verkstað, skanni það svæði sem auðvelt er að gera aðgengilegt, útvegi sand og sendi mynd af innganginum með upplýsingum um hæð að hurðaropi, hurðarbreidd og breidd gangstéttar. Jafnframt er æskilegt að einföldustu umsóknirnar verði afgreiddar með dagsfyrirvara og afgreiðslu þeirra flóknari hraðað. Brýnt er að fá úthlutað aflokuðu svæði miðsvæðis til að geyma sand, hellur og þann úrgang sem til fellur á meðan á verkefninu stendur.

Stjórnin áskilur sér rétt til að vinna á sem hagkvæmastan hátt og eftir atvikum að klára ákveðin svæði í einum áfanga á meðan framkvæmdir á öðrum bíða og þeim dreift eins og best hentar á tímabilinu.

Römpum upp Ísland verður með eigið starfsfólk, staðsett á höfuðborgarsvæðinu, sem fer víða um land en útilokar ekki að nýta starfskrafta í heimabyggðum. Verð þarf þó að vera sem næst kostnaði RUÍ af eigin verkum.

Áhersla verður lögð á miðsvæði þéttbýla þar sem fólk leitar helst til veitingastaða, skemmtistaða, verslana og þjónustu. Leitast verður eftir samvinnu við sveitarstjórnir og íbúa um skönnun svæða með tilliti til staða sem eru óaðgengilegir hreyfihömluðum og bæta má samkvæmt neðangreindri forgangsröðun. Almennt verður byrjað á lægstu hindrununum (3 til 20 cm) þar til markmiðinu er náð.

Unnið verður að lausnum þar sem hurðarop er að lágmarki 83 cm að breidd og svæði fyrir innan er aðgengilegt hreyfihömluðum.

2. Framkvæmd

Eins og áður sagði leitast Römpum upp Ísland eftir því að útdeila römpum til þéttbýlisstaða með tilliti til þarfa og óska og, eftir atvikum, ferðamannastaða. Framkvæmdir á vegum Römpum upp Ísland verða húseigendum að kostnaðarlausu. Á móti er þess vænst (en ekki krafist) að viðkomandi geri ráðstafanir innandyra, s.s. að huga að hurðaropnara og salerni fyrir alla.

3. Umsóknir
  • Sótt er um á heimasíðu sjóðsins; rampur@rampur.isog umsækjendum svarað við fyrsta   tækifæri í samræmi við forgangsröðun stjórnar.
  • Samþykki stjórn sjóðsins umsóknina fær umsækjandi í hendur hönnunargögn. Áður en framkvæmd hefst ber umsækjanda að kynna sér viðkomandi gögn, veita upplýst samþykki og, eftir atvikum, afla samþykkis meðeiganda og gera ráðstafanir, verði röskun á rekstri á meðan á framkvæmd stendur. Almennt er þó ekki reiknað með rekstrarstöðvun.
  • Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að samþykkja eða hafna umsóknum eftir því sem hún telur ákjósanlegt hverju sinni. Stjórnin leitast við að leysa vanda eigenda stakra húseigna þar sem reknir eru veitingastaðir, verslanir eða önnur þjónusta.